NXT LVL SERVICE

Dienstverlening

Vernieuwende aanpak

Wij zijn professionals met een luisterend oor. Jong van geest, dynamisch, vernieuwend en hebben altijd 100% focus. Met onze kennis, ervaring en inzichten denken wij graag met je mee hoe jij en je organisatie naar een NXT LVL komen.

De invulling en de rol van de accountant is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Verschillende factoren zorgen ervoor dat er een ‘checklist cultuur’ is ontstaan en er minder aandacht is voor het verhaal achter de cijfers. De controle lijkt meer en meer een invuloefening geworden; de juiste checklist gebruiken en afvinken waar nodig. Hierdoor zijn zaken als begrip, uitdagingen en kansen helaas steeds meer naar de achtergrond verdwenen.

De kwaliteit van de werkzaamheden, de toegevoegde waarde en het plezier in het werk staan eveneens onder druk. En daar willen wij voor waken… Menselijke professionals die de juiste combinatie weten te vinden van kloppende cijfers en persoonlijke aandacht, dat is NXTLVL! Een gezonde mix van cijfers, innovatie en de mens. Niet alleen controleren, maar rust en zekerheid geven binnen een organisatie.

NXT LVL is een audit only kantoor en richt zich niet op andere financiële vlakken zoals administratie, salarisverwerking en belastingadvies. Hiervoor werken we samen met partners. Wij focussen ons op waar we écht goed in zijn. Focus leidt namelijk tot kwaliteit, efficiency en plezier.

NXT LVL is aangesloten bij Stichting Audit Only. Door deze aansluiting kunnen wij gebruik maken van een brede expertise en ondersteuning. Door de krachten te bundelen kunnen wij onze expertise nog beter inzetten voor onze klanten en zo de kosten voor vergunning en compliance laag houden. De kwaliteit gaat omhoog terwijl we de kosten laag kunnen houden: win-win!

Controle van de jaarrekening

Wij zijn specialist in het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole. Een efficiënte en effectieve controle start met een goed beeld van de onderneming. De verantwoording is tenslotte een uitkomst van de activiteiten, processen en kansen en risico’s van de onderneming. Wat is de missie en visie van de organisatie? Welke markten bedien je? Wat is de cultuur binnen de organisatie? Welke processen zijn er? Hoe wordt de organisatie aangestuurd en hoe is de organisatie ‘in control’? Wij luisteren en gaan gesprekken aan voor een maximale beeldvorming. De kennis die we opdoen tijdens de gesprekken, combineren wij met de uitkomsten van onze data analyses. Op die manier kunnen we een risico gerichte controle aanpak uitvoeren.

Wij brengen focus aan in onze werkzaamheden en wij weten waar we het over hebben. We zetten data analyses in, automatiseren en robotiseren onze processen. En indien nodig, werken we samen met één van onze partners om de expertise te bundelen. Uiteraard delen wij onze analyses en bespreken wij met je hoe wij tegen jouw organisatie aankijken. Omdat wij geen andere diensten aanbieden zijn wij echt onafhankelijk. Samen bekijken we hoe jij jouw organisatie naar een NXT LVL kan brengen.

Overige assurance rapporten

Naast controle van de jaarrekening, beoordelen wij jaarrekeningen, verstrekken wij assurance rapporten voor subsidie verantwoordingen of andere specifieke (financiële) rapportages.

Due Diligence

De aankoop van een nieuwe onderneming is een mooie kans om een bestaande organisatie naar een NXT LVL te tillen. Maar het is ook een spannend proces. Als ondernemer heb je ervaring in de markt. Je weet waar de kansen liggen en je vertrouwt op je intuïtie. Het gevoel is goed, maar kloppen de cijfers wel? Wij zetten onze expertise graag in om jouw goede gevoel te bevestigen (of te ontkrachten). Door het grondig uitvoeren van diverse kritische analyses, brengen wij de financiële kant van de potentiële overname in kaart. Dit geeft naast de ‘zachte’ kant, ook een goed beeld van de ‘harde’ financiële kant van de onderneming. Een goed inzicht in de kansen en risico’s helpt bij het maken van de juiste beslissingen.

Ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening

Met onze pre-audit service ondersteunen wij je bij het opstellen van de jaarrekening. Maar ook met de voorbereiding en de controle ervan. We spreken dezelfde taal als jouw accountant, weten wat hij/zij nodig heeft om de controle uit te voeren en kunnen daarmee het proces versnellen en efficiënter laten verlopen. Uiteindelijk resulteert dit in lagere accountantskosten en jij kunt je blijven focussen op de dagelijkse werkzaamheden. Ook schrijven wij de opgevraagde ‘position papers’ voor BW2 Titel 9 of IFRS vraagstukken en kunnen we de jaarrekening voor je schrijven.

Heb je een discussie met je controlerend accountant over een controle- of accounting vraagstuk? Wij kijken graag met je mee voor een second opinion en ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing.

JIJ NXT LVL WIJ NXT LVL!